>
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Willem P. Penninck
*±1550 Ridderkerk
X 05-01-1585 Ridderkerk
Baeltje P. Huijberts
*±1560 Ridderkerk
Pieter W. Penninck
~18-02-1599 Ridderkerk
X 24-05-1637 Ridderkerk
Aert Ariaensz
*±1490
†<1543
Jacob Aertsz
*±1525 Heerjansdam
†>12-03-1591
Pieter J. Cranendonck
*±1565 Rijsoord
†<10-03-1633 Ridderkerk
X 25-08-1587 Rijsoord
Ingetje Hendricksdr
Sijtgen P. Cranendonck
~02-07-1606 Ridderkerk
Willem P. Penninck
~04-04-1638 Ridderkerk
[]22-09-1718 Ridderkerk
X 01-11-1665 Rijsoord
Gerardt A. Mijnlief
X
Yckgen Leendertsdr.
Leendert G. Mijnlief
~22-08-1602 Ridderkerk
†03-06-1677 Ridderkerk
X 09-12-1629 Ridderkerk
Neeltje T. Cranendonck
*±1607 Ridderkerk
[]23-06-1647 Ridderkerk
Trijntje L. Mijnlief
~06-11-1644 Ridderkerk
†17-10-1733 Ridderkerk
Pieter W. Penning
~11-05-1673 Ridderkerk
X 16-12-1696 Ridderkerk
Jannigje E. van den Berg
~08-03-1671 Ridderkerk
[]12-11-1745 Ridderkerk
Cornelis P. Penning
~20-04-1698 Ridderkerk
X
Dirkje S. Gouw
~11-11-1696 Ridderkerk
Lijsbeth C. Penning
~22-12-1726 Ridderkerk
323 ♀
Lijsbeth Cornelisdr Penning
~22-12-1726 Ridderkerk
huwelijk 03-10-1751 in Ridderkerk met
Cornelis Willemsz Leenheer
~01-05-1729 Groote Lindt
646 ♂
Cornelis Pietersz Penning
~20-04-1698 Ridderkerk
is de biologische vader van het kind van
Dirkje Simonsdr Gouw
~11-11-1696 Ridderkerk
1292 ♂
Pieter Willemsz Penning
~11-05-1673 Ridderkerk
huwelijk 16-12-1696 in Ridderkerk met
Jannigje Evertsdr van den Berg
leeftijd: ~74 jaar
~08-03-1671 Ridderkerk
[]12-11-1745 Ridderkerk
2584 ♂
Willem Pietersz Penninck
leeftijd: ~80 jaar
~04-04-1638 Ridderkerk
[]22-09-1718 Ridderkerk
huwelijk 01-11-1665 in Rijsoord met
Trijntje Leendertsdr Mijnlief
leeftijd: ~88 jaar
~06-11-1644 Ridderkerk
17-10-1733 Ridderkerk
5168 ♂
Pieter Willemsz Penninck
~18-02-1599 Ridderkerk
huwelijk 24-05-1637 in Ridderkerk met
Sijtgen Pieterdr Cranendonck
~02-07-1606 Ridderkerk
10336 ♂
Willem Pietersz Penninck
*±1550 Ridderkerk
huwelijk 05-01-1585 in Ridderkerk met
Baeltje Pieter Huijberts
*±1560 Ridderkerk
10337 ♀
Baeltje Pieter Huijberts
*±1560 Ridderkerk
huwelijk 05-01-1585 in Ridderkerk met
Willem Pietersz Penninck
*±1550 Ridderkerk
5169 ♀
Sijtgen Pieterdr Cranendonck
~02-07-1606 Ridderkerk
huwelijk 24-05-1637 in Ridderkerk met
Pieter Willemsz Penninck
~18-02-1599 Ridderkerk
10338 ♂
Pieter Jacobsz Cranendonck
leeftijd: < 68 jaar
*±1565 Rijsoord
<10-03-1633 Ridderkerk
huwelijk 25-08-1587 in Rijsoord met
Ingetje Hendricksdr
20676 ♂
Jacob Aertsz
leeftijd: > 66 jaar
*±1525 Heerjansdam
>12-03-1591
41352 ♂
Aert Ariaensz
leeftijd: < 53 jaar
*±1490
<1543
10339 ♀
Ingetje Hendricksdr
huwelijk 25-08-1587 in Rijsoord met
Pieter Jacobsz Cranendonck
leeftijd: < 68 jaar
*±1565 Rijsoord
<10-03-1633 Ridderkerk
2585 ♀
Trijntje Leendertsdr Mijnlief
leeftijd: ~88 jaar
~06-11-1644 Ridderkerk
17-10-1733 Ridderkerk
huwelijk 01-11-1665 in Rijsoord met
Willem Pietersz Penninck
leeftijd: ~80 jaar
~04-04-1638 Ridderkerk
[]22-09-1718 Ridderkerk
5170 ♂
Leendert Gerritsz Mijnlief
leeftijd: ~74 jaar
~22-08-1602 Ridderkerk
03-06-1677 Ridderkerk
huwelijk 09-12-1629 in Ridderkerk met
Neeltje Teunisdr Cranendonck
leeftijd: ~± 40 jaar
*±1607 Ridderkerk
[]23-06-1647 Ridderkerk
10340 ♂
Gerardt Adriaenszn Mijnlief
is de biologische vader van kinderen van
Yckgen Leendertsdr.
10341 ♀
Yckgen Leendertsdr.
is de biologische moeder van kinderen van
Gerardt Adriaenszn Mijnlief
5171 ♀
Neeltje Teunisdr Cranendonck
leeftijd: ~± 40 jaar
*±1607 Ridderkerk
[]23-06-1647 Ridderkerk
huwelijk 09-12-1629 in Ridderkerk met
Leendert Gerritsz Mijnlief
leeftijd: ~74 jaar
~22-08-1602 Ridderkerk
03-06-1677 Ridderkerk
1293 ♀
Jannigje Evertsdr van den Berg
leeftijd: ~74 jaar
~08-03-1671 Ridderkerk
[]12-11-1745 Ridderkerk
huwelijk 16-12-1696 in Ridderkerk met
Pieter Willemsz Penning
~11-05-1673 Ridderkerk
647 ♀
Dirkje Simonsdr Gouw
~11-11-1696 Ridderkerk
is de biologische moeder van het kind van
Cornelis Pietersz Penning
~20-04-1698 Ridderkerk